Wiara rodzi się z czytania

EPICENTRUM EWANGELII
Mała książeczka o wielkiej miłości
o. Michał Legan OSPPE

Autor proponuje nam rozważanie 15-go rozdziału Ewangelii wg św. Łukasza. Pokazuje jak w tak małym fragmencie Biblii może być zawarta wielka dawka miłości Boga do ludzi.

 
Cena: 9.90 PLN
7.92 PLN dodaj do koszyka

JEZUS CHRYSTUS OBJAWIONY I OBJAWIAJĄCY
Andrzej Napiórkowski OSPPE

Książka ukazuje Jezusa z Nazaretu w świetle Jego ziemskiej historii. Jego osoba i dzieło są bowiem poświadczone wieloma dowodami, także ze współczesnego Mu świata żydowskiego i pogańskiego.

 
Cena: 25.00 PLN
20.00 PLN dodaj do koszyka

KATOLICKA NAUKA SPOŁECZNA
Podstawowe zagadnienia w zarysie
Jan Mazur OSPPE

Drugie rozszerzone i zaktualizowane wydanie podręcznika Katolickiej Nauki Społecznej.

 
Cena: 29.00 PLN
23.20 PLN dodaj do koszyka

NIE MA JUŻ CZASU
Augustyn Pelanowski

Rekolekcje przez, które wybitny Autor przygotowuje słuchacza i czytelnika na powtórne przyjście Chrystusa.

 
Cena: 29.90 PLN
23.92 PLN dodaj do koszyka

O SENSIE ŻYCIA
Fundamentalny dramat człowieka
Rafał Kazimierz Wilk

Autor książki stawia najbardziej podstawowe pytanie dotyczące naszego życia. I pomaga czytelnika odpowiedzieć na nie.

 
Cena: 15.00 PLN
12.00 PLN dodaj do koszyka

SERCE TO UMYSŁ
Mistyka spotkania Boga i człowieka w ujęciu Orygenesa oraz św. Augustyna – inspiracje IV Ewangelii
O. Krzysztof Wendlik OSPPE

Chwilowo niedostępna.


Kontakt 

Inicjatywa Ewangelizacyjna
„WEJDŹMY NA SZCZYT

Ul. Skałeczna 15
31 – 065 Kraków

tel.: 503 400 999
e-mail: wydawnictwo@wejdzmynaszczyt.pl
www.wejdzmynaszczyt.pl