Jesteśmy agendą ewangelizacyjna Wydawnictwa Zakonu Paulinów PAULINIANUM

Zapraszamy Cię na fascynującą wyprawę.
Odkryjesz największe bogactwo tego świata.

Msza święta

 

Zamieszczamy tu teksty pogłębiające rozumienie Mszy Świętej, głębsze w niej uczestniczenie i to wszystko co może pomóc w uwielbieniu Boga poprzez Eucharystię. Rozpoczynamy od tego co najważniejsze czyli od dokumentów Kościoła. Będziemy ciągle powiększać i uzupełniać materiały tu zamieszczane.

Kontakt 

Inicjatywa Ewangelizacyjna
„WEJDŹMY NA SZCZYT

Ul. Skałeczna 15
31 – 065 Kraków

tel.: 503 400 999
e-mail: wydawnictwo@wejdzmynaszczyt.pl
www.wejdzmynaszczyt.pl