Wiara rodzi się z czytania

DUCHOWA ADOPCJA DZIECKA POCZĘTEGO
Łukasz Filipiuk OSPPE

Wyjaśnienie czym jest i dlaczego warto podejmować dzieło Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego. Napisane zrozumiałym językiem pomoże niezdecydowanym podjąć właściwą decyzję.

 
Cena: 24.90 PLN
19.92 PLN dodaj do koszyka

EPICENTRUM EWANGELII
Mała książeczka o wielkiej miłości
o. Michał Legan OSPPE

Autor proponuje nam rozważanie 15-go rozdziału Ewangelii wg św. Łukasza. Pokazuje jak w tak małym fragmencie Biblii może być zawarta wielka dawka miłości Boga do ludzi.

 
Cena: 9.90 PLN
8.91 PLN dodaj do koszyka

IKONA,
apologia Bożej obecności w świecie
Dionizy T. Łukaszuk OSPPE

Zbiór tekstów wybitnego znawcy tematu dotyczących teologii ikony .


JEZUS CHRYSTUS OBJAWIONY I OBJAWIAJĄCY
Andrzej Napiórkowski OSPPE

Książka ukazuje Jezusa z Nazaretu w świetle Jego ziemskiej historii. Jego osoba i dzieło są bowiem poświadczone wieloma dowodami, także ze współczesnego Mu świata żydowskiego i pogańskiego.

 
Cena: 25.00 PLN
22.50 PLN dodaj do koszyka

KATOLICKA NAUKA SPOŁECZNA
Podstawowe zagadnienia w zarysie
Jan Mazur OSPPE

Drugie rozszerzone i zaktualizowane wydanie podręcznika Katolickiej Nauki Społecznej.

 
Cena: 29.00 PLN
26.10 PLN dodaj do koszyka

NIE MA JUŻ CZASU
Augustyn Pelanowski

Rekolekcje przez, które wybitny Autor przygotowuje słuchacza i czytelnika na powtórne przyjście Chrystusa.

 
Cena: 29.90 PLN
26.91 PLN dodaj do koszyka

O SENSIE ŻYCIA
Fundamentalny dramat człowieka
Rafał Kazimierz Wilk

Autor książki stawia najbardziej podstawowe pytanie dotyczące naszego życia. I pomaga czytelnika odpowiedzieć na nie.

SERCE TO UMYSŁ
Mistyka spotkania Boga i człowieka w ujęciu Orygenesa oraz św. Augustyna – inspiracje IV Ewangelii
O. Krzysztof Wendlik OSPPE

Chwilowo niedostępna.

TEORIA POZNANIA SAMEGO SIEBIE
HRYHORIJA SAWYCZA SKOWORODY
o. Michał Tadeusz Handzel

Wkrótce dostępna