Wiara rodzi się z czytania

KATOLICKA NAUKA SPOŁECZNA<br/> Podstawowe zagadnienia w zarysie<br/>Jan Mazur OSPPE

Cena: 29.00 PLN
26.10 PLN

KATOLICKA NAUKA SPOŁECZNA
Podstawowe zagadnienia w zarysie
Jan Mazur OSPPE

 

Społeczna wrażliwość Kościoła wpisana jest w naturę chrześcijaństwa, gdyż zaangażowanie człowieka w sprawy doczesne wywiera istotny wpływ na jego życie duchowe, pozostając w niezbywalnym związku z celem ostatecznym wyrażonym przez zbawczą propozycję boga. … pod tym względem ważna jest odpowiednia formacja kerygmatyczna czy katechetyczna, a także wszelka edukacja chrześcijańska, która ludzką doczesność ukazuje w świetle Objawienia. Tego rodzaju spojrzenie prezentuje ta książka wydana w czasie gwałtownych przemian społecznych zapoczątkowanych w 1989 roku. W drugim wydaniu uwzględniono rozwojowość katolickiej nauki społecznej.

AUTOR:
O. dr hab. Jan Mazur OSPPE, prof. UPJPII Z wykształcenia humanista (historyk, religiolog) i teolog w zakresie nauczania Kościoła odnośnie do spraw społecznych i politycznych Autor kilkunastu książek naukowych z zakresu uprawianych przez siebie dyscyplin (szczególnie wykorzystywane w edukacji akademickiej: "Katolicka nauka społeczna. Podstawowe zagadnienia w zarysie", Kraków, I wyd. 1992, II wyd. 2016; "Ad bonum per politicam. Wybrane zagadnienia z etyki życia politycznego", Lublin 2011; "Per dialogum ad veritatem. Podstawy dialogu społecznego - perspektywa chrześcijańska", Kraków 2014), promotor 8 rozpraw doktorskich, kilkudziesięciu prac magisterskich i kilkunastu licencjackich (wedle konwencji bolońskiej). Kierownik Katedry Polityki Społecznej na Wydziale Nauk Społecznych UPJPII, wykładowca katolickiej nauki społecznej w WSD Zakonu Paulinów i WSD Zakonu Franciszkanów Konwentualnych w Krakowie.

Stron: 326
Oprawa: miękka
Format: 176x250, B5
ISBN: 978-83-65600-02-8