Wiara rodzi się z czytania

IKONA,<br/>apologia Bożej obecności w świecie<br/>Dionizy T. Łukaszuk OSPPE

Cena: 49.00 PLN

IKONA,
apologia Bożej obecności w świecie
Dionizy T. Łukaszuk OSPPE

 

Zbiór wybranych artykułów ś. o. prof. Dionizego Tadeusza Łukaszuka – paulina, które dotyczą zagadnień związanych z teologią ikony. Teksty te chronologicznie ujęte, są oryginalną formą upamiętnienia Osoby, która w sposób wyjątkowy i rzetelny kształtowała umysły duchownych i świeckich podczas wieloletnich wykładów, seminariów oraz rozlicznych sympozjów. 

AUTOR:
Tadeusz Dionizy Łukaszuk (ur. 3 lutego 1934 w Rakowiskach k. Białej Podlaskiej, zm. 5 września 2014 w Krakowie) – polski duchowny katolicki, paulin, profesor nauk teologicznych. 
 Święcenia kapłańskie otrzymał na Jasnej Górze 29 czerwca 1957 z rąk kard. Stefana Wyszyńskiego, Prymasa Polski. Studiował teologię dogmatyczną, a ściślej mariologię w KUL a następnie przez siedem lat pracował duszpastersko. Od początku lat siedemdziesiątych był wykładowcą teologii dogmatycznej w Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie oraz w Wyższym Seminarium Duchownym Zakonu Paulinów na Skałce. Od 1975 roku wykładowca sekcji Eklezjologiczno-Mariologicznej w Częstochowie. Wykładał tam m.in. historię świętego obrazu, teologię ikony, rozwój świadomości chrystologicznej Kościoła: sobory i teologowie. W 1968 roku rozpoczął studia doktoranckie w Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie, by po czterech latach uzyskać stopień naukowy doktora nauk teologicznych na podstawie napisanej pod kierunkiem ks. prof. Ignacego Różyckiego rozprawy doktorskiej pt. Związek dogmatu grzechu pierworodnego z monogenizmem w teologii katolickiej ostatniej doby[1]. W 1989 uzyskał stopień naukowy doktora habilitowanego na podstawie dorobku naukowego i rozprawy pt. Istnienie Szatana i demonów jako problem w katolickiej teologii posoborowej. Po opublikowaniu książki Obraz Święty – Ikona w życiu, w wierze i w teologii Kościoła otrzymał tytuł naukowy profesora nauk teologicznych.
Zmarł w 80. roku życia, 57. roku kapłaństwa oraz 63. życia zakonnego.


Stron: 249 + płyta CD
Oprawa: twarda
Format: 142x202, A5
ISBN: 978-83-66050-61-7