Wiara rodzi się z czytania

SERCE TO UMYSŁ<br/>Mistyka spotkania Boga i człowieka w ujęciu Orygenesa oraz św. Augustyna – inspiracje IV Ewangelii<br/>O. Krzysztof Wendlik OSPPE<br/><br/>Chwilowo niedostępna.

SERCE TO UMYSŁ
Mistyka spotkania Boga i człowieka w ujęciu Orygenesa oraz św. Augustyna – inspiracje IV Ewangelii
O. Krzysztof Wendlik OSPPE

Chwilowo niedostępna.

 

Niewielka rozmiarami monografia o. Krzysztofa Wendlika ma podwójną wartość. Jej walorem jest zarówno ukazanie źródeł patrystycznych idei kierowniczej roli umysłu/serca w człowieku i wzbogacenie wiedzy na temat zależności teologii św. Augustyna od pionierskich rozwiązań Orygenesa, jak i przedstawienie kwestii ponadczasowych, istotnych dla życia duchowego chrześcijanina. Książka powinna więc zainteresować nie tylko patrologów i historyków teologii, ale także teologów duchowości i zwykłych chrześcijan, pragnących lepiej zrozumieć relację człowieka z osobowym Bogiem oraz sposoby jej nawiązywania i pogłębiania.

AUTOR:
Ojciec Krzysztof Wendlik, urodzony w 1978 roku w Poznaniu, prezbiter Zakonu Paulinów. Ukończył studia filozoficzno – teologiczne w WSDOO. Paulinów Na Skałce w Krakowie w 2004 roku, broniąc pracy magisterskiej zatytułowanej Ojcostwo Boże w przypowieści o miłosiernym Ojcu Łk 15,11-32. W latach 2005-2009 odbył studia specjalistyczne na wydziale teologicznym Papieskiego Uniwersytetu św. Tomasza z Akwinu w Rzymie z zakresu dogmatyki. Efektem tych studiów była obrona dysertacji doktorskiej pt: L'Unione ipostatica in prospettiva storico-salvifica nel „Contra Eutychetem” di Vigilio di Tapso napisanej pod kierunkiem o. prof. dr hab. Bazylego Degórskiego OSPPE. Obecnie jest wykładowcą teologii dogmatycznej w WSD Zakonu Paulinów w Krakowie.

Stron: 92
Oprawa: miękka
Format: 148x210, A5
ISBN: 978-83-65600-71-6