Jesteśmy agendą ewangelizacyjna Wydawnictwa Zakonu Paulinów PAULINIANUM

Zapraszamy Cię na fascynującą wyprawę.
Odkryjesz największe bogactwo tego świata.

01. cz 1. PAWEŁ VI, KONSTYTUCJA O LITURGII ŚWIĘTEJ, SACROSANCTUM CONCILIUM

01. cz 2. PAWEŁ VI, KONSTYTUCJA O LITURGII ŚWIĘTEJ, SACROSANCTUM CONCILIUM

02. PAWEŁ VI, KONSTYTUCJA, MISSALE ROMANUM


03. PIUS V, KONSTYTUCJA APOSTOLSKA, QUO PRIMUM TEMPORE, USTANOWIENIE WIECZNEGO KANONU MSZY ŚW