Jesteśmy agendą ewangelizacyjna Wydawnictwa Zakonu Paulinów PAULINIANUM

Zapraszamy Cię na fascynującą wyprawę.
Odkryjesz największe bogactwo tego świata.

01. EPISKOPAT POLSKI, DYREKTORIUM O MSZACH ŚW. Z UDZIAŁEM DZIECI

02. EPISKOPAT POLSKI, DYREKTORIUM W SPRAWIE CELEBRACJI MSZY ŚWIĘTEJ TRANSMITOWANEJ PRZEZ TELEWIZJĘ

03. EPISKOPAT POLSKI, INSTRUKCJA W SPRAWIE UDZIELANIA POSŁUGI LEKTORA I AKOLITY ŚWIECKIM MĘŻCZYZNOM


04. EPISKOPAT POLSKI, INSTRUKCJA W ZWIĄZKU Z WYDANIEM NOWEGO MSZAŁU OŁTARZOWEGO (11 III 1987)

05. EPISKOPAT POLSKI, KOMUNIKAT Z 322. ZEBRANIA PLENARNEGO KONFERENCJI EPISKOPATU POLSKI

06. EPISKOPAT POLSKI, KOMUNIKAT Z 332. ZEBRANIA PLENARNEGO KONFERENCJI EPISKOPATU POLSKI


07. EPISKOPAT POLSKI, LIST PASTERSKI NA NIEDZIELĘ ŚWIĘTEJ RODZINY, 27 GRUDNIA 2009 R., BĄDŹMY ŚWIADKAMI MIŁOŚCI

08. EPISKOPAT POLSKI, PRZEPISY WYKONAWCZE DO INSTRUKCJI INAESTIMABILE DONUM

09. EPISKOPAT POLSKI, WSKAZANIA DOTYCZĄCE LITURGII MSZY ŚWIĘTYCH SPRAWOWANYCH W MAŁYCH GRUPACH I WSPÓLNOTACH