Jesteśmy agendą ewangelizacyjna Wydawnictwa Zakonu Paulinów PAULINIANUM

Zapraszamy Cię na fascynującą wyprawę.
Odkryjesz największe bogactwo tego świata.

LIST PASTERSKI BISKUPÓW EUROPY Z OKAZJI ŚRODKOWOEUROPEJSKIEGO DNIA KATOLIKÓW, CHRYSTUS, NADZIEJĄ EUROPY

OGÓLNE WPROWADZENIE DO MSZAŁU RZYMSKIEGO

PRZESŁANIE KOŃCOWE OJCÓW ZGROMADZONYCH NA KONSYSTORZU


WPROWADZENIE DO WYDANIA LEKCJONARZA MSZALNEGO Z 1981 R