Jesteśmy agendą ewangelizacyjna Wydawnictwa Zakonu Paulinów PAULINIANUM

Zapraszamy Cię na fascynującą wyprawę.
Odkryjesz największe bogactwo tego świata.

Dokumenty Kościoła

WYKAZ DOKUMENTÓW KOŚCIOŁA O EUCHARYSTII

 

Dokumenty Kongregacji

01. KONGREGACJA DS. DUCHOWIEŃSTWA, EUCHARYSTIA I KAPŁAN NIEROZŁĄCZNIE ZJEDNOCZENI MIŁOŚCIĄ BOŻĄ

02. KONGREGACJA DS. KULTU BOŻEGO I DYSCYPLINY SAKRAMENTÓW, DE LITURGIA ROMANA ET INCULTURATIONE

03. KONGREGACJA DS. KULTU BOŻEGO I DYSCYPLINY SAKRAMENTÓW, DEKRET IN MISSA IN CENA DOMINI

04. KONGREGACJA DS. KULTU BOŻEGO I DYSCYPLINY SAKRAMENTÓW, INAESTIMABILE DONUM

05. KONGREGACJA DS. KULTU BOŻEGO I DYSCYPLINY SAKRAMENTÓW, INSTRUKCJA REDEMTIONIS SACRAMENTUM

06. KONGREGACJA DS. KULTU BOŻEGO I DYSCYPLINY SAKRAMENTÓW, ROK EUCHARYSTII. WSKAZANIA I PROPOZYCJE

07. KONGREGACJA DS. KULTU BOŻEGO I DYSCYPLINY SAKRAMENTÓW. LIST OKÓLNY, ZNACZENIE RYTUALNE DARU POKOJU PODCZAS MSZY ŚW

08. KONGREGACJA DS. KULTU BOŻEGO, ACTIO PASTORALIS, INSTRUKCJA O MSZACH W GRUPACH SPECJALNYCH

09. KONGREGACJA DS. KULTU BOŻEGO, MEMORIALE DOMINI, INSTRUKCJA DOTYCZĄCA SPOSOBU UDZIELANIA KOMUNII ŚWIĘTEJ

10. KONGREGACJA DS. OBRZĘDÓW, INTER OECUMENICI

11. KONGREGACJA DS. OBRZĘDÓW, MUSICAM SACRAM, INSTRUKCJA O MUZYCE Z ŚWIĘTEJ LITURGII

12. KONGREGACJA DS. OBRZĘDÓW, TRES ADHINC ANNOS

13. KONGREGACJA DS. SAKRAMENTÓW, IMMENSAE CARITATIS

14. KONGREGACJA NAUKI WIARY, DEKLARACJA O CZĄSTECZKACH EUCHARYSTYCZNYCH

15. KONGREGACJA NAUKI WIARY, LIST NT PRZYJMOWANIA KOMUNII ŚW. PRZEZ WIERNYCH ROZWIEDZIONYCH ŻYJĄCYCH W NOWYCH ZWIĄZKACH

16. KONGREGACJA NAUKI WIARY, LIST DO BISKUPA ALANA C. CLARKA

17. KONGREGACJA NAUKI WIARY, LIST DO BISKUPÓW O NIEKTÓRYCH ZAGADNIENIACH DOTYCZĄCYCH SZAFARZA EUCHARYSTII

18. KONGREGACJA NAUKI WIARY, LIST DO O. EDWARDA SCHILLEBEECKX`A

19. KONGREGACJA NAUKI WIARY, UWAGI O RAPORCIE KOŃCOWYM ARCIC I

20. KONGREGACJI DS. OBRZĘDÓW, INSTRUKCJA EUCHARISTICUM MYSTERIUM, O KULCIE TAJEMNICY EUCHARYSTYCZNEJ

21. ŚWIĘTA KONGREGACJA KULTU BOŻEGO, LITURGICA INSTAURATIONES

Synody Biskupów

01. ORĘDZIE SYNODU BISKUPÓW DO LUDU BOŻEGO, EUCHARYSTIA CHLEB ŻYWY, KTÓRY DAJE POKÓJ ŚWIATU

02. SYNOD BISKUPÓW, IX ZWYCZAJNE ZGROMADZENIE BISKUPÓW, EUCHARYSTIA ŹRÓDŁO I SZCZYT ŻYCIA I POSŁANNICTWA KOŚCIOŁA