Jesteśmy agendą ewangelizacyjna Wydawnictwa Zakonu Paulinów PAULINIANUM

Zapraszamy Cię na fascynującą wyprawę.
Odkryjesz największe bogactwo tego świata.

Prezenty dla Ciebie

Celem naszej działalności nie jest produkcja i sprzedaż książek. Nie wystarczy nam nawet to, że będziemy proponować czytelnikom wartościowe publikacje. Chcemy czegoś znacznie więcej. Pragniemy wejść na Szczyt, którym jest sam Jezus Chrystus. Pragniemy pasjonować się Jego bliskością, w Nim odkrywać nowe światy, Jego czynić swoim największym szczęściem. Zamierzamy jak najwięcej osób zaprosić do zdobywania tego niebiańskiego Szczytu.

Dlatego wszystkim, którzy pragną podążać tą drogą, proponujemy następujące dary:

1. Msza Święta w intencji rozmiłowania w Eucharystii

Raz w tygodniu sprawujemy Mszę Świętą w intencji umiłowania i głębszego uczestnictwa w Eucharystii wszystkich użytkowników naszej strony internetowej. To jest nasza wspólna droga na Szczyt.

2. Msza Święta w intencji czytających nasze książki

Raz w tygodniu sprawujemy Eucharystię w intencjach wszystkich osób, czytających nasze książki. Prosimy Ducha Świętego, by otwierał umysły i wyobraźnię, by pobudzał pragnienia ludzi do pogłębienia relacji z Bogiem i bliźnimi. Książka jest dla nas narzędziem, które dajemy do ręki jako zaproszenie, jako klucz otwierający drogę poszukiwań duchowych, których celem jest wejście na Szczyt.

3. Codzienne poranne błogosławieństwo

Każdego dnia o godz. 10.00 przesyłamy błogosławieństwo dla wszystkich osób, które zainstalują na swoim smartfonie bezpłatną aplikację WEJDŹMY NA SZCZYT. Osoby, które nie posiadają tych urządzeń, prosimy, aby poszukały w swojej bliskości posiadacza smartfona i poprosiły go o instalację aplikacji. Wówczas już tylko krok od zachęcenie tej osoby, by przesyłała dalej otrzymane od nas błogosławieństwo.

4. Sentencja o czytaniu

Każdego wieczoru o godz. 19.00, dla wszystkich chętnych przesyłamy na smartfona zachętę do czytania książek w formie sentencji. Wyraża ona prawdę, mądrość i pożytek z książek, czytania, poznania nowych autorów i ich świata.

5. Sentencja o Mszy Świętej (po świętach Wielkiej Nocy)

W każdą sobotę i w dni poprzedzające uroczystości, zamiast sentencji dotyczącej czytania, jeśli tylko zechcesz, otrzymasz myśl na temat Najświętszej Ofiary Mszy Świętej. Czynić to będziemy, aby zachęcić do głębszego udziału w Eucharystii sprawowanej następnego dnia.

Kontakt 

Inicjatywa Ewangelizacyjna
„WEJDŹMY NA SZCZYT

Ul. Skałeczna 15
31 – 065 Kraków

tel.: 503 400 999
e-mail: wydawnictwo@wejdzmynaszczyt.pl
www.wejdzmynaszczyt.pl