Formy płatności

  1. Wszystkie ceny podawane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT. Cena podana przy towarze w chwili złożenia przez Klienta zamówienia jest wiążąca.
  2. Księgarnia zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie, wprowadzania nowych towarów, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach księgarni.
  3. Do każdego zamówienia, po skompletowaniu towaru, wystawiany jest paragon lub faktura VAT. Faktura VAT jest wystawiana na życzenie Klienta.
  4. Klient ma prawo wyboru formy płatności. W przypadku dostawy towaru na terytorium Polski Klient może uregulować należność przy odbiorze przesyłki (za zaliczeniem pocztowym),  lub przelewem na konto: 15 1140 2004 0000 3302 7747 1744
  5. W przypadku dostawy towaru poza terytorium Polski Klient może uregulować należność oraz przelewem na konto: 15 1140 2004 0000 3302 7747 1744
  6. Zamówienia są realizowane w dni robocze od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00-16.00.
  7. Zamówienia płatne przelewem zwykłym są przekazywane do realizacji po wpływie należności na konto Wydawnictwa.
  8. W przypadku, gdy Klient wybierze w zamówieniu opcję płatności przelewem a nie ureguluje należności w ciągu 7 dni, licząc od daty przyjęcia zamówienia oraz nie przedłuży terminu płatności drogą telefoniczną lub pocztą elektroniczną zamówienie zostaje automatycznie anulowane.
  9. W przypadku wyczerpania stanów magazynowych zamówionych towarów księgarnia może nie zrealizować zamówienia w całości lub w części. O zaistniałym fakcie Klient zostaje niezwłocznie poinformowany pocztą elektroniczną lub telefonicznie i podejmuje decyzję o sposobie jego realizacji (częściowa realizacja lub anulowanie całości Zamówienia). Kwota rozliczenia jest odpowiednio skorygowana, a w przypadku wystąpienia nadpłaty zostaje ona odesłana na podane przez Klienta konto.