Informacja o ochronie danych osobowych

Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku, które to stosuje się od 25 maja 2018 roku, Wydawnictwo Paulinianum, Inoicjatywa Ewangelizacyjna Wejdźmy na Szczyt stosuje następujące środki w celu zapewnienia bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych.

Kto jest administratorem Państwa danych osobowych?

Administratorem Państwa danych jest Wydawnictwo Zakonu św. Pawła Pierwszego Pustelnika „Paulinianum” Inicjatywa Ewangelizacyjna Wejdźmy na Szczyt z siedzibą w Częstochowie, ul. o. A. Kordeckiego 2, 42-225 Częstochowa.

Źródło danych osobowych – czyli skąd je mamy?

Państwa dane osobowe posiadamy w wyniku złożenia zamówienia na produkty lub usługi. Zamówienie mogło zostać przyjęte w formie listownej (także e-mailowej), telefonicznej lub za pomocą księgarni internetowej www. wejdzmynaszczyt.pl

Gdzie przechowujemy Państwa dane osobowe?

Wszystkie dane osobowe przechowywane są na serwerach Zakonu św. Pawła Pierwszego Pustelnika „Paulinianum” w siedzibie Firmy.

Kto ma dostęp do danych osobowych?

Państwa dane osobowe są dostępne jedynie wyznaczonym pracownikom Wydawnictwa w miejscu pracy oraz w przypadku realizacji zamówień podmiotom obsługującym płatności elektroniczne lub oferującym usługi transportowe.

W jakim celu i na jakiej podstawie prawnej przetwarzamy Państwa dane osobowe?

Przetwarzamy Państwa dane osobowe, ponieważ jest to niezbędne do wykonania umowy zawartej z Państwem w wyniku złożonego zamówienia, w tym do: – umożliwienia świadczenia usługi drogą elektroniczną oraz pełnego korzystania z księgarni internetowej:

 • zakładania konta i zarządzania Państwa kontem oraz zapewnienia obsługi tegoż konta,
 • transakcji i rozwiązywania problemów technicznych,
 • obsługi reklamacji,
 • obsługi zgłoszeń do nas kierowanych (np. przez formularz kontaktowy czy też pocztę elektroniczną)
 • kontaktowania się z Państwem, w tym w celach związanych ze świadczeniem usług
 • zgodnie z wymogami prawa, przetwarzania Państwa danych dla celów podatkowych i rachunkowych,
 • działań promocyjnych i marketingowych

 

Państwa dane osobowe w celach wskazanych poniżej są przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Wydawnictwa, którym jest:

 • obsługa Państwa życzeń przekazywanych w szczególności działowi obsługi klienta lub przez formularz kontaktowy w sytuacji, gdy nie są one związane wprost z wykonaniem umowy
 • prowadzenie działań marketingowych własnych usług i towarów, w szczególności i za Państwa zgodą – przez e-mail i/lub telefon
 • zapewnienie dostępu do usług płatniczych w przypadku wyboru takiej formy płatności
 • zapewnienie bezpieczeństwa usług, które świadczymy drogą elektroniczną
 • monitorowanie aktywności wszystkich użytkowników sklepu internetowego Wydawnictwa np. wyszukiwania słów kluczowych i prowadzenie analiz statystycznych
 • organizacja akcji promocyjnych dla klientów Wydawnictwa
 • windykacja należności
 • przechowywanie danych w celach archiwizacyjnych oraz zapewnienie rozliczalności (wynikających z przepisów prawa).

 

Po wyrażeniu zgody przetwarzamy Państwa dane osobowe w celu:

 • zapisywania danych w plikach cookies wymaganych do poprawnego działania sklepu. 

 

Czy muszą Państwo podać swoje dane osobowe?

Podanie danych osobowych jest dobrowolne i niewymagane, ale aby zawrzeć i wykonać umowę wynikającą z zamówienia, a tym samym dostarczyć produkty lub usługi przez Państwa zamawiane, niezbędne są:

 • imię i nazwisko (lub nazwa instytucji lub firmy),
 • adres zamawiającego,
 • w szczególnym przypadku adres dostawy (jeśli jest inny od adresu zamawiającego)
 • numer telefonu komórkowego (wymagane przez przewoźnika w celu ułatwienia kontaktu)

 

W przypadku zamówień składanych przez księgarnię internetową wymagane są też: adres e-mail i hasło (chyba że nie zakładasz konta stałego klienta, to wówczas tylko adres e-mail).

W przypadku niepodania tych danych osobowych, niestety, nie będziemy mogli zawrzeć umowy, a w konsekwencji nie zrealizujemy zamówienia.

Czy Państwa dane są bezpieczne? 

Wydawnictwo Paulinianum wykorzystuje szereg narzędzi technicznych, infrastrukturę oraz organizacyjne środki bezpieczeństwa w celu ochrony Państwa danych osobowych.

Czy mogą Państwo wyrazić sprzeciw na przetwarzanie przez Wydawnictwo Państwa danych osobowych?

Zgodę na przetwarzanie danych osobowych mogą Państwo wycofać w dowolnym momencie w formie pisemnej (również e-mailowej) bądź telefonicznie.

Jakie mają Państwo inne prawa wobec Wydawnictwa Paulinianum?

Prawa wynikające z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych:

 • prawo dostępu,
 • sprostowani,
 • usunięcia Państwa danych,
 • ograniczenia ich przetwarzania,
 • prawo do ich przenoszenia,
 • niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu,
 • prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.

 

Mają Państwo prawo wnieść skargę w związku z przetwarzaniem przez nas danych osobowych do organu nadzorczego, którym jest:

Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa

Jak można się z nami kontaktować?

Najłatwiej przez pocztę elektroniczną pod adresem: wydawnictwo@wejdzmynaszczyt.pl albo telefonicznie pod numerem: 503 4000 999.

Komu udostępniamy dane osobowe?

Dane osobowe udostępniamy podmiotom, które zapewniają usługi płatnicze lub przewozowe w celach tylko i wyłącznie niezbędnych do realizacji złożonych przez Państwa zamówień. Możemy przekazać Państwa dane osobowe organom publicznym walczącym z oszustwami i nadużyciami, ale tylko na ich wyraźne polecenie.

Jak długo przechowujemy dane osobowe?

Dane osobowe przechowujemy przez czas obowiązywania umowy zawartej z Państwem, a także po jej zakończeniu do 60 dni w celach:

 • dochodzenia roszczeń w związku z wykonywaniem umowy,
 • wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności podatkowych i rachunkowych,
 • statystycznych i archiwizacyjnych,

 

W przypadku udzielenia zgody przechowujemy dane osobowe dla celów marketingowych przez okres obowiązywania umowy lub do momentu wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, w zależności od tego, które z tych zdarzeń wystąpi wcześniej.

Czy przetwarzamy Państwa dane osobowe automatycznie (w tym poprzez profilowanie)?

Państwa dane osobowe obecnie nie podlegają automatyzacji czy profilowaniu.

Aktualizacje zasad polityki prywatności i regulaminu.

Jeśli w przyszłości zajdzie potrzeba zmian w zapisach regulaminu lub polityki prywatności i bezpieczeństwa, wszyscy klienci zostaną o tym każdorazowo powiadomieni.

Nasza strona używa plików cookies. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki.

Czym są pliki “cookies”?

Pliki “cookies” to informacje tekstowe przechowywane na urządzeniu końcowym użytkownika (przeglądarka internetowa) w celu rozpoznania urządzenia tak, aby móc dostarczyć funkcjonalności takich jak np.: koszyk sklepowy, logowanie. Pliki cookies nie wyrządzają żadnych szkód urządzeniom na których są zapisywane.

Pliki cookies są wykorzystywane na niniejszej stronie internetowej, do poniższych celów:

 • utrzymywanie sesji użytkownika na stronie po zalogowaniu, dzięki czemu nie ma konieczności podawania loginu i hasła na każdej podstronie, którą odwiedza użytkownik. Plik “cookies” wykorzystywane do tego celu są przechowywane tylko do momentu zakończenia sesji danej przeglądarki. Są automatycznie usuwane po jej zamknięciu.
 • umożliwienie funkcjonowania mechanizmu “koszyka sklepowego”, który zapamiętuje produkty do niego dodane, bez konieczności ponownego ich dodawania do koszyka za każdym razem gdy użytkownik przechodzi na kolejną podstronę. Plik “cookies “wykorzystywane do tego celu mogą być przechowywane dłużej niż bieżąca sesja przeglądarki użytkownika aby móc zapamiętać i przywrócić w razie zamknięcia przeglądarki, produktów, które użytkownik dodał do koszyka.
 • gromadzenie ogólnych, anonimowych statystyk zachowań użytkowników na stronie, w celu poprawy zawartości oraz funkcjonalności strony internetowej.

 

Usuwanie plików cookies:

Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych ma domyślnie ustawione akceptowanie przyjmowania plików cookies. Ustawienie to można zmienić samodzielnie w dowolnym czasie tak aby pliki cookies były blokowane. Zablokowanie plików cookies może jednak spowodować nieprawidłowe funkcjonowanie mechanizmów na stronie internetowej co uniemożliwi w szczególności np.: korzystanie z koszyka zakupowego lub logowanie użytkownika.