Księgarnia Katolicka "Wejdźmy na szczyt"

W działalności, którą prowadzimy, książka nie jest tylko produktem, który chcemy sprzedać. Jest raczej pretekstem i zachętą. Do czego? Do tego, aby razem wejść na Szczyt. To nas najbardziej fascynuje, po to stworzyliśmy tę stronę i po to proponujemy nasze książki. Chcemy czynić ważniejsze rzeczy niż proponować kolejne wydawnictwo, czy też księgarnię internetową. Nie zależy nam na, prawie wszędzie obecnej, komercji. Do książki pragniemy podejść w głębszy sposób. Chcemy ją potraktować niemal jak sakrament, czyli jako narzędzie działania łaski Bożej, jako narzędzie przemiany serca i życia, jako narzędzie pomocne do wejścia na Szczyt.

PROMOCJE W NASZEJ KSIĘGARNI

W Polsce znacznie częściej i  wyraźniej uwidacznia  się symptom „sekularyzacji moralnej”. Wyraża się ona w tym, że Polacy w  coraz mniejszym stopniu odczuwają potrzebę religijnego uzasadnienia własnych zasad moralnych i  w  wielu kwestiach deklarują poglądy moralne niezgodne z wyznawaną przez siebie religią. Dotyczy to także tych, którzy uważają  się za „głęboko wierzących” czy „regularnie praktykujących”. Stąd rodzi się potrzeba ciągłego przypominania wiernym o podstawach moralności i formułowanie argumentów etycznych. Dotyczy to zwłaszcza tzw. nowych grzechów, które pojawiły się w kulturze w wyniku szybkiego rozwoju nowoczesnych technik, technologii i możliwości, z których może korzystać człowiek. Brak refleksji nad tymi propozycjami może okazać się nowym sposobem błądzenia, zwodzenia sumień czy mnożeniem sugestywnych argumentów
Cena: 39,90 

NOWOŚCI W NASZEJ KSIĘGARNI

Mistrz słowa pisanego, jest również mistrzem słowa mówionego. Od kilkudziesięciu już lat ukazują się znakomite homilie ks. prof. Andrzeja Zwolińskiego. Autor w tej publikacji dotyka ponad 50 uroczystości, świąt i wspomnień liturgicznych, które obchodzone są w liturgii Kościoła w Polsce, dając czytelnikowi bardzo dużą dawkę wiedzy miłości do Maryi.
Cena: 39,90 

BESTSELLERY W NASZEJ KSIĘGARNI