Msza Święta i jej rozumienie

Zamieszczamy tu teksty pogłębiające rozumienie Mszy Świętej, głębsze w niej uczestniczenie i to wszystko co może pomóc w uwielbieniu Boga poprzez Eucharystię. Rozpoczynamy od tego co najważniejsze czyli od dokumentów Kościoła. Będziemy ciągle powiększać i uzupełniać materiały tu zamieszczane.