Jesteśmy agendą ewangelizacyjna Wydawnictwa Zakonu Paulinów PAULINIANUM

Zapraszamy Cię na fascynującą wyprawę.
Odkryjesz największe bogactwo tego świata.

Prezenty dla Ciebie

 

Celem naszej działalności nie jest produkcja i sprzedaż książek. Chcemy czegoś znacznie więcej. Pragniemy wejść na Szczyt, którym jest sam Jezus Chrystus. Pragniemy pasjonować się Jego bliskością, w Nim odkrywać nowe światy, Jego czynić swoim największym szczęściem. Zamierzamy jak najwięcej osób zaprosić do zdobywania tego niebiańskiego Szczytu.

Dlatego wszystkim, którzy pragną podążać tą drogą, proponujemy następujące dary:

1. Msza Święta w intencji rozmiłowania w Eucharystii

Raz w tygodniu sprawujemy Mszę Świętą w intencji umiłowania i głębszego uczestnictwa w Eucharystii wszystkich użytkowników naszej strony internetowej. To jest nasza wspólna droga na Szczyt.

2. Msza Święta w intencji czytających nasze książki

Raz w tygodniu sprawujemy Eucharystię w intencjach wszystkich osób, czytających nasze książki. Prosimy Ducha Świętego, by otwierał umysły i wyobraźnię, by pobudzał pragnienia ludzi do pogłębienia relacji z Bogiem i bliźnimi. Książka jest dla nas narzędziem, które dajemy do ręki jako zaproszenie, jako klucz otwierający drogę poszukiwań duchowych, których celem jest wejście na Szczyt.

3. Codzienne poranne błogosławieństwo

Każdego dnia o godz. 10.00 przesyłamy błogosławieństwo dla wszystkich osób, które zainstalują na swoim smartfonie bezpłatną aplikację WEJDŹMY NA SZCZYT. Osoby, które nie posiadają tych urządzeń, prosimy, aby poszukały w swojej bliskości posiadacza urządzenia mobilnego i poprosiły go o instalację aplikacji. Wówczas będzie mógł przesyłać dalej otrzymane od nas błogosławieństwo.

4. Sentencja o Mszy Świętej

W każdą sobotę i w dni poprzedzające uroczystości, możesz otrzymywać sentencję na temat Najświętszej Ofiary Mszy Świętej. Czynić to będziemy, aby zachęcić do głębszego udziału w Eucharystii sprawowanej następnego dnia.