Jesteśmy agendą ewangelizacyjna Wydawnictwa Zakonu Paulinów PAULINIANUM

Zapraszamy Cię na fascynującą wyprawę.
Odkryjesz największe bogactwo tego świata.

Regulamin

I. Postanowienia ogólne

 1. Właścicielem Księgarni Internetowej jest Inicjatywa Ewangelizacyjna Wejdźmy Na Szczyt , będąca agendą Wydawnictwa Zakonu Św. Pawła Pierwszego Pustelnika „Paulinianum” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Skałecznej 15, REGON 36 44 21 811, NIP 573 286 49 49.

 2. Księgarnia Internetowa Inicjatywy Ewangelizacyjnej Wejdźmy Na Szczyt prowadzi sprzedaż książek i innych artykułów przedstawionych na witrynie https://wejdzmynaszczyt.pl/pl/sklep

 3. Księgarnia przyjmuje zamówienia z terenu Polski oraz z zagranicy.

II. Zamówienia

 1. Księgarnia Internetowa Inicjatywy Ewangelizacyjnej Wejdźmy Na Szczyt przyjmuje zamówienia składane:

 2. poprzez formularz zamówienia elektronicznego na stronie https://wejdzmynaszczyt.pl/pl/sklep

 3. pocztą elektroniczną e-mail: sklep@wejdzmynaszczyt.pl

 4. telefonicznie nr: 503 400 999

 5. Zamówienia składane telefonicznie lub za pomocą poczty e-mail są przyjmowane od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 16:00 z wyjątkiem dni świątecznych.

 6. Zamówienia elektroniczne składane na formularzu na stronie https://wejdzmynaszczyt.pl/pl/sklep są przyjmowane 24 godziny na dobę.

 7. Warunkiem przyjęcia zamówienia do realizacji jest podanie wymaganych, prawidłowych danych (pola oznaczone gwiazdką). Podanie przez Klienta poprawnego adresu e-mail warunkuje wysłanie na ten adres pocztą elektroniczną potwierdzenia zawarcia umowy na odległość.

 8. Złożenie skutecznego zamówienia możliwe jest po akceptacji niniejszego Regulaminu.

 9. Księgarnia w każdym wypadku zastrzega sobie prawo weryfikacji zamówienia pod względem jego rzetelności oraz anulowania danego zamówienia w przypadku stwierdzenia jego niewiarygodności.

III. Warunki sprzedaży

 1. Wszystkie ceny podawane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT. Cena podana przy towarze w chwili złożenia przez Klienta zamówienia jest wiążąca.

 2. Księgarnia zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie, wprowadzania nowych towarów, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach księgarni.

 3. Do każdego zamówienia, po skompletowaniu towaru, wystawiany jest paragon lub faktura VAT. Faktura VAT jest wystawiana na życzenie Klienta.

 4. Klient ma prawo wyboru formy płatności. W przypadku dostawy towaru na terytorium Polski Klient może uregulować należność przy odbiorze przesyłki (za zaliczeniem pocztowym), przelewem elektronicznym lub przelewem na konto:
   05 1140 2004 0000 3402 7621 2621

 5. W przypadku dostawy towaru poza terytorium Polski Klient może uregulować należność przelewem elektronicznym (e-przelewem) oraz przelewem na konto:
   05 1140 2004 0000 3402 7621 2621

 6. Zamówienia są realizowane w dni robocze od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00-16.00.

 7. Zamówienia płatne przelewem elektronicznym są przekazywane do realizacji do 24h. Zamówienia płatne przelewem zwykłym są przekazywane do realizacji po wpływie należności na konto Wydawnictwa.

 8. W przypadku, gdy Klient wybierze w zamówieniu opcję płatności przelewem a nie ureguluje należności w ciągu 7 dni, licząc od daty przyjęcia zamówienia oraz nie przedłuży terminu płatności drogą telefoniczną lub pocztą elektroniczną zamówienie zostaje automatycznie anulowane.

 9. W przypadku wyczerpania stanów magazynowych zamówionych towarów księgarnia może nie zrealizować zamówienia w całości lub w części. O zaistniałym fakcie Klient zostaje niezwłocznie poinformowany pocztą elektroniczną lub telefonicznie i podejmuje decyzję o sposobie jego realizacji (częściowa realizacja lub anulowanie całości Zamówienia). Kwota rozliczenia jest odpowiednio skorygowana, a w przypadku wystąpienia nadpłaty zostaje ona odesłana na podane przez Klienta konto.

IV. Czas realizacji i koszty wysyłki

 1. Na terytorium Polski zamówiony towar jest dostarczany za pośrednictwem firmy kurierskiej lub Poczty Polskiej przesyłką priorytetową. Poza terytorium Polski zamówiony towar jest dostarczany za pośrednictwem Poczty Polskiej przesyłką priorytetową lub ekonomiczną, według opcji wybranej przez Klienta w zamówieniu.

 2. Czas realizacji zamówienia z dostawą na terytorium Polski wynosi od 1 do 5 dni roboczych, licząc od daty przyjęcia zamówienia. W przypadkach szczególnych zastrzegamy sobie prawo do wydłużenia czasu realizacji do 10 dni roboczych.

 3. Czas realizacji zamówienia z dostawą poza terytorium Polski jest zależny od rodzaju przesyłki oraz kraju dostawy, zgodnie z terminami podanymi przez Pocztę Polską.

 4. Klient ponosi koszty dostawy towaru na terytorium Polski w kwocie zależnej od wartości zamówienia liczonej po uwzględnieniu rabatu, formy płatności i sposobu wysyłki:

 5. Koszty wysyłki


 

Sposób wysyłki

Przedpłata

Za pobraniem

Kurier

14 zl

19 zł


 

 1. Klient pokrywa koszty wysyłki w każdym przypadku, jeżeli złoży zamówienie z dostawą towaru poza terytorium Polski. Kwota jest zależna od kraju dostawy, wagi zamówionego towaru oraz rodzaju przesyłki. Cennik przesyłek zagranicznych dostępny jest na stronie Poczty Polskiej.

V. Odstąpienie od umowy i reklamacje

 1. Zgodnie z Ustawą z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 r., poz. 827) Klient ma prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od daty odebrania zamówionego towaru.

 2. Datą odebrania zamówionego towaru jest data jego doręczenia do Klienta przez firmę kurierską lub Pocztę Polską. Dla zachowania wskazanego terminu wystarczające jest wysłanie oświadczenia przed jego terminem.

 3. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Klient musi poinformować Księgarnię Internetową o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą tradycyjną lub pocztą elektroniczną).

 4. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy Klient może złożyć na formularzu odstąpienia od umowy będącym integralną częścią regulaminu.

 5. W razie skorzystania z prawa odstąpienia Klient zobowiązany jest do zwrotu zakupionego towaru niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż w terminie 14 dni. Do czasu zwrotu towaru Klient odpowiada za zniszczenie i uszkodzenie towaru lub inne zmniejszenie jego wartości.

 6. Koszt opakowania i odesłania towaru ponosi Klient. Koszty te zależą od wybranego przez Klienta sposobu nadania przesyłki pocztowej.

 7. W przypadku odstąpienia od umowy Księgarnia Internetowa zwróci Klientowi kwotę obejmujaca cenę towaru oraz koszty dostarczenia zakupionego towaru (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Księgarnię Internetową ) niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Klient dokonał zwrotu towaru.

 8. Zakupiony towar należy zwrócić na adres:

Wydawnictwo Zakonu Świętego Pawła Pierwszego Pustelnika „PAULINIANUM” ul.Skłodowskiej 12a/1 42-300 Myszków

 1. Zwrot należności za zwrócony towar zostanie dokonany przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Klienta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Klient wyraźnie zaproponował inne rozwiązanie.

 2. Klient ma prawo do złożenia reklamacji w przypadku stwierdzenia, że towar jest niepełnowartościowy, uszkodzony podczas transportu lub niezgodny z towarem zawartym w zamówieniu.

 3. Uszkodzenia towaru powstałe podczas transportu należy zgłaszać w ciągu 3 dni od daty otrzymania przesyłki przez Klienta.

 4. Księgarnia rozpatruje reklamację niezwłocznie po otrzymaniu reklamowanego towaru wraz z opisaną przyczyną reklamacji.

 5. W przypadku uznania reklamacji towar jest wymieniany na pełnowartościowy, a jeżeli nie istnieje taka możliwość Klient otrzymuje zwrot poniesionych kosztów.

 6. Towar reklamowany należy odsyłać na adres:
  Wydawnictwo Zakonu Świętego Pawła Pierwszego Pustelnika „PAULINIANUM” ul.Skłodowskiej 12a/1 42-300 Myszków
  z dopiskiem "reklamacja".


 

VI. Postanowienia końcowe

 1. Księgarnia Internetowa jako sprzedawca odpowiada wobec Klienta za wady fizyczne i prawne zakupionego towaru zgodnie z art. 556 i następne ustawy Kodeksu Cywilnego (tekst jednolity Dz. U. z2014 r. Nr 121).

 2. Klient poprzez złożenie zamówienia oświadcza, że akceptuje powyższy Regulamin i wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w celu realizacji zamówienia. Dane te nie są udostępniane innym podmiotom. Powierzone przez Klienta dane osobowe są przetwarzane i zabezpieczane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 883 z późn. zm.).


 

Regulamin obowiązuje od dnia …………………………………